Haberler

HAVA KARGO TAŞIMA YAPAN ŞİRKETLERİN AZALAN SORUMLULUKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR...

Resim
12 Şubat 2016

Hava Taşıma Şirketlerinin Azalan Sorumluluğuna Karşı Önlemler

   Uluslararası ticari alanda ithalat ve ihracat faaliyetleri gösteren şirketler tarafından, ürünlerin taşınmasında hava yolu en çok tercih edilen taşıma yollarından biridir.  Yapılan uluslararası taşımalarda bilindiği üzere; taşımanın yapıldığı ülkelerin her ikisi tarafından da kabul edilmiş uluslararası konvansiyon hükümleri uygulanmaktadır. Bu noktada Türkiye’den veya Türkiye’ye yapılacak uluslar arası taşımalarda, taşımanın yapıldığı veya yapılacağı ülkede de yürürlükte olması şartıyla ve bu taşıma sırasında bu konvansiyonu onaylamamış bir devlet sınırları içinde önceden anlaşmalı olarak duraklama yapılması halleri de dahil olmak üzere, oluşabilecek uyuşmazlıklarda 1999 Montreal Konvansiyonu hükümleri uygulanacaktır.

     Şirketler, taşıma sürecinde özellikle taşıma şirketleri ile sorunlarla karşı karşıya kalmaktalar. Uzun dönemler boyunca karşılıklı güven çerçevesinde, aynı taşıma şirketleriyle sorun yaşamadan çalışılmış olsa da taşıma sürecindeki aktörlerin ihmali veya kusuru sonucu ürünlerin taşımasında sıkıntılar doğması her zaman muhtemeldir. 

     Bu açıdan Montreal Konvansiyonu’nun getirdiği en önemli değişikliklerden biri; taşıyanın sorumluluğu noktasında taşıma şirketlerinin herhangi bir sorun karşısındaki sorumluluk sınırlarında ve ispat yükünde yapılan düzenlemeler olarak göze çarpmaktadır.  Yapılan düzenlemelerle Montreal Sözleşmesi “hava yolu taşıyıcısının sınırsız sorumluluğu” kavramını getirmiştir. İki aşamalı bir tazminat sistemi öngören Montreal Sözleşmesi'ne göre ilk aşama, taşıyıcının kusuruna bağlı olmayan “sınırlı sorumluluk” adı verilen 100.000 SDR'ye kadar mutlak bir sorumluluk getirmektedir.  İkinci aşama ise, taşıyıcının kusuru karinesine dayanmakta olup sorumluluk sınırı içermemektedir. Varşova Konvansiyonu’nda taşıyan, konşimento hazırlanma aşamasında yükümlülüklerini ihmal ettiği takdirde sınırlı sorumluluk hükümlerinden yararlanamazken Montreal konvansiyonu böyle bir durumda sınırlı sorumluluk hükümlerinden yaralanamayacağına ilişkin bir hüküm içermemektedir.

   Montreal Konvansiyonu ile taşıma şirketinin sınırlı sorumluluktan yararlanma alanı genişletilmiş olup; taşıyıcının ihmalde bulunması halinde sorumluluğunun belli bir miktar SDR ile sınırlandırılabilme çerçevesi genişlemiştir. Bunların yanı sıra Konvansiyon, hem taşıma sürecine hem de hava konşimentosu ve diğer dokümantasyon gerekliliklerine dikkat çekerek, göndericiye ve taşıyana çeşitli yükümlülükler getirmiştir. Dolayısıyla, taşımaların en az sorunla tamamlanması için belirtilen yükümlülüklere riayet edilerek taşıma sürecinin her safhasında önlemlerin alınması önem taşımaktadır.