Haberler

ŞİRKETLER KAYITLI ELEKTRONİK POSTA'NIN (KEP) ÖNEMİNİN FARKINDA MI!

Resim
12 Şubat 2016

      KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde yer alan tanımıyla Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini, ifade etmektedir. Bir başka tanımla ise ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını delil niteliği altında koruyan, elektronik posta sistemidir.

      KEP kullanımı şirketler için zorunlu mudur? KEP kullanımının şirketler için hukuki alanda önemi nedir?  Şeklindeki sorular en sık karşılaştığımız soruların başında gelmektedir. Her ne kadar Türk Ticaret Kanununda KEP kullanımına ilişkin bir zorunluluk bulunmasa da 19.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliğine göre Anonim Şirketlerin, Limited Şirketlerin ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin KEP kullanması zorunlu hale getirilmiştir. Bahse konu yönetmelik gereği İdare, Kanunun elektronik tebligata ilişkin hükümlerine ve yönetmeliğe uygun olarak tebligatı çıkaran merciler tarafından iletilen elektronik tebligatları, kayıtlı elektronik posta sistemi vasıtasıyla muhataba ulaştıracaktır. Bu noktada gerçek kişilerin ve diğer tüzel kişilerin de elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanabileceğini belirtmek gerekmektedir.

      KEP’in önemi yalnızca Elektronik Tebligatların yapılabilmesi ile sınırlı değildir. KEP kullanımı aynı zamanda şirketler için hukuki alanda da hayati önem taşımaktadır. Şirketler tüm yazışmalarını, belge paylaşımlarını, yasal tebligatlarını, ihtar ve ihbarları, maaş ödeme ve diğer banka talimatlarını, çalışanlarına bordroları, fatura itirazlarını, cari hesap mutabakatlarını, kredi hesaplarının dönem bilgilerini, tekliflerini, ihale işlemlerini, sözleşmelerini, sözleşmelerin fesih bildirimlerini, uzak mesafeli sözleşmelerini ve benzeri birçok gönderimlerini ve alımlarını KEP aracılığı ile yapabilmektedirler. KEP üzerinden yapılan bildirimler mahkemelerde delil niteliği taşımakta olup bu bakımdan şirketlere yasal koruma sağlamaktadır.